doriam@doriam.hu
+36-1-999-4727

Panaszkezelés

Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

 

A DORIAM Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. alapvető célkitűzése, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, munkatársaink által nyújtott kiszolgálással, ügyfeleink minden tekintetben elégedettek legyenek. Sajnos minden igyekezetünk ellenére is adódhatnak olyan helyzetek, amelyek veszélyeztetik említett célunkat. Ügyfeleink észrevételei nagyon fontosak számunkra, függetlenül attól, hogy jók vagy kevésbé kedvezőek ránk nézve. Tisztában vagyunk azzal, hogy a legkisebb hiba is komoly kellemetlenséget jelenthet ügyfeleinknek. Kérjük, ossza meg velünk tapasztalatait, támogatva munkánkat, amellyel tovább emelhetjük szolgáltatásaink színvonalát.

Engedje meg, hogy röviden ismertessük Önnel, miként tudja panaszát eljuttatni hozzánk.


Szóban (személyesen vagy telefonon) közölt panasz:

Panaszügyintézés helye:
1011 Budapest,  Hunyadi János út 17. III/12.

Nyitva tartás:
Hétfőtől – Csütörtökig: 9.00 – 17.00-ig
Pénteken: 9.00 – 15.00 -ig  

Telefon: hétköznap, munkanapokon 9:00 - 17:00-ig +36 1 999 4727 
Hétfői munkanapokon 8:00 - 9:00, valamint 17:00 - 20:00 óra között a +36 20 254 1197-es telefonszámon.  


Írásban közölt panasz:  

Levelezési cím:
1011 Budapest, Hunyadi János út 17.  3. em 12.

Faxszám:
+36 1 999 5021

E-mail:
doriam@doriam.hu

Panaszát az alábbi panaszbejelentő lapok egyikét kitöltve tudja legegyszerűbben bejelenteni a felsorolt csatornákon – személyesen vagy írásban. Személyes leadásnál kérjük, kérjen róla munkatársunktól egy átvétellel igazolt másolatot.


__________________________________________________________________________________________

Mi történik a panaszkivizsgálás során?

A DORIAM Kft. minden egyes panaszbejelentést a lehető legnagyobb odafigyeléssel kezel, hiszen minden ügyfelünk bejelentése fontos számunkra. Minden esetben törekszünk a bejelentés körülményeit rekonstruálva objektíven, az ügyfeleink szemszögéből megközelített valós képet vizsgálni. Függetlenül attól, hogy a kivizsgálás során a megadott panaszát jogosnak, jogtalannak, vagy a tevékenységünkhöz nem kapcsolódónak ítélnénk, részletekbe menően tájékoztatni fogjuk döntésünk indokáról.


Ismerje meg részletesen Panaszkezelési Szabályzatunkból (LINK), hogyan történik a panaszbejelentések kivizsgálása.

 

1. Meghallgatjuk Önt, és rögzítjük a bejelentését 

A panaszhoz egy iktatószámot rendelünk, amely segítségével a későbbiekben könnyedén nyomon követhető lesz a panaszkivizsgálás folyamata. A rögzítés során megfelelő kategóriába soroljuk megkeresését, hogy az érintett szakértő terület kerüljön bevonásra kivizsgálás során.

2. Teljes körűen kivizsgáljuk panaszát, folyamatosan keresve a megoldást, így minden esetben: 

- a jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük megkeresését,
- minden részletre figyelve körültekintően, és objektíven járunk el,
- elismerjük amennyiben hibáztunk, és gondoskodunk a hiba azonnali javításáról,
- folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel a tudomásunkra jutott hibák későbbi felmerülése megszüntethető.

3. A kivizsgálás eredményéről legkésőbb 30 naptári napon belül tájékoztatjuk Önt.

Természetesen próbálunk a lehető leggyorsabban segíteni, és még a törvény által előírt határidő előtt megküldeni Önnek a vizsgálat eredményét tartalmazó válaszunkat. Amennyiben a panasz kivizsgálásához a DORIAM Kft.-n kívüli harmadik személy (pl. biztosító) közreműködése szükséges, a kivizsgálás ideje elhúzódhat (legfeljebb 150 napig), ilyen estben a DORIAM Kft. értesítést küld Önnek. Minden esetben törekedni fogunk arra, hogy megkeresésére világosan és részletesen, határidőn belül válaszoljunk.

 

Mit tehet, ha elégedetlen a kivizsgálás eredményével?

Elsődleges célunk, hogy az Ön számára megnyugtató megoldást találjunk, ezért ha a panaszára adott választ nem tartja kielégítőnek, a felsorolt elérhetőségeink bármelyikén jelezze az DORIAM Kft. részére.


Mindezeken túl az alábbi jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

Egyedi jogvita (ha a DORIAM Kft. és az ügyfél közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegésnek és annak joghatásainak megállapításával kapcsolatos a panasza) esetén:

  • Amennyiben Ön magánszemélyként adta meg panaszát, a Pénzügyi Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást. (Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: 06-1-4899-100; e-mail cím: pbt@mnb.hu).
  • Amennyiben nem magánszemélyként adta meg panaszát, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti (Nem minősül magánszemélynek: az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, társasház, egyház stb.)
  • Minden ügyfelünk bírósági keresettel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz is.

Egyedi jogvitának nem minősülő (fogyasztóvédelmi vagy egyéb hatósági eljárás alapjául szolgáló a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt kötelezettségszegéssel kapcsolatos) panasz esetén magánszemélyek a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhatnak. (Cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP. Pf. 777; Telefon: 06 1 4899 100; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu).

Magyar Nemzeti Bank tovább szélesítette pénzügyi fogyasztóvédelmi csatornáinak számát azzal, hogy 2014 április közepétől a fogyasztók immár a megyeszékhelyek kormányablakainál is beadhatják pénzügyi panasszal kapcsolatos beadványaikat. A hazai megyeszékhelyeken, illetve Pest megyében a Vácott található kormányablakok (a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatai) is átveszik a pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványokat, és továbbítják azokat az MNB-nek vagy – szerződéses jogvita esetén – a mellette működő Pénzügyi Békéltető Testületnek. További részletek a Felügyelet honlapján olvashatóak.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén kérelmére a DORIAM Kft. a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványokat költségmentesen megküldi az Ön részére.

A formanyomtatványokat a DORIAM Kft. – amennyiben a DORIAM Kft. rendelkezésére álló adatok alapján dokumentáltan elektronikus hozzáféréssel rendelkezik – elektronikus úton, más esetben postai úton költségmentesen, haladéktalanul megküldi. Az eljárás indításához szükséges nyomtatványok elérhetőek a Felügyelet honlapján.

Kapcsolat

  • doriam@doriam.hu
  • Tel.: +36-1-999-4727
  • Fax: +36-1-999-5021
  • 1138 Budapest, Váci út 175

Céginformációk

Székhely és számlázási cím
2636 Tésa, Kossuth Lajos u. 14.

Cégjegyzék szám
01-09-884076

Adószám
13700762-1-41

MNB(PSZÁF) engedély szám
E-II-102/2006

Küldjön üzenetet!

Partnereink