doriam@doriam.hu
3619994727

Tájékoztatás a Doriam Alkusz Kft ügyfelei részére

Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Megbízónk!

 

A 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 406/A. § (5) és (6) bekezdései alapján ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy 2019. január hó 18. napjával a Doriam Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (2636 Tésa, Kossuth L. u. 14. székhelyű) az általa az Ön Alkuszi megbízása alapján kezelt biztosítási szerződésének kezelését, annak minden jogával és kötelezettségével együtt átruházta cégünkre a Pannon Safe Biztosítási Alkusz Kft.-re (7623 Pécs, Rét u. 49).

Ezen szerződés gondozó váltás Önnek anyagi terhet NEM jelent! Teendője NINCS!

Az átruházás célja, hogy Ön még gyorsabban, földrajzilag még több helyen és magasabb színvonalon kapja meg azt a már megszokott, magas színvonalú alkuszi szolgáltatást, amiért korábbi alkusz cégét és annak üzletkötőjét választotta!

Az Ön biztosítási szerződése NEM változik!

A biztosítási szerződéshez kapcsolódó biztosítási feltételek NEM változnak!

Az Ön korábbi, megszokott üzletkötője NEM változik, hiszen ők munkájukat a Pannon Safe Kft. neve alatt folytatják.

 

Amennyiben Önnek kérdése van, úgy keresse megszokott üzletkötőjét, vagy cégünket a www.pannonsafe.hu címen, vagy a pecs@pannonsafe.hu email címen. Kérdése esetén a 72/222-010 telefonszámon készséggel állunk rendelkezésére, csak úgy, mint bármelyik irodánkban nyitvatartási idő alatt. Levélben a Pannon Safe Kft., 7623 Pécs, utca 49. címen kereshet minket!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult a DORIAM Kft.-vel megkötött és átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási szerződés határozott tartama esetén is jelen értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon belül a PANNON-SAFE Kft.-hez, mint Átvevő Alkuszhoz (székhelye: 7623 Pécs, Rét utca 49., e-mail cím: pecs@pannonsafe.hu, telefonos elérhetőség: 72/222-010) intézett írásbeli nyilatkozattal, harmincnapos határidővel felmondani.

 

Tájékoztatjuk, hogy:

 

Bit406/A. § (2) Az átruházási szerződésben meghatározott időponttól (az átadás-átvétel napjától) az átvevő alkuszt illetik meg és terhelik az átruházott megbízási szerződések alapján fennálló mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek az átruházó alkuszt illették meg és terhelték, továbbá az átvevő alkusz az érintett megbízók, biztosítók és biztosítási szerződések személyes és egyéb adatai tekintetében adatkezelővé válik.

 

Bit406/A. § (3) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az átruházó alkusz részéről az átvevő alkusszal szemben az átadás-átvétel napjától a (2) bekezdés szerinti átruházáshoz kapcsolódó biztosítási titok tekintetében.

 

Bit406/A. § (4) Az állomány átruházásához nem szükséges az átruházással érintett megbízási szerződések szerinti ügyfelek (a továbbiakban e § alkalmazásában: megbízó) hozzájárulása.

 

Bit406/A. § (5) Az átvevő alkusz köteles az átadás-átvétel napjától számított harminc napon belül a megbízókat a szerződéskötés nyelvén írásban értesíteni az átruházás tényéről és a megbízót ennek kapcsán megillető jogosultságról.

 

Bit406/A. § (6) A megbízó jogosult az átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási szerződés határozott tartama esetén is - az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon belül az átvevő alkuszhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, harmincnapos határidővel felmondani.

 

Bit406/A. § (7) A Bit406/A. § (6) bekezdés szerinti felmondási jog nem illeti meg azt a megbízót, akinek megbízási szerződése olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely szerint a megbízó a szerződés átruházáshoz előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárult, illetve a megbízó nem tartotta fenn jogát a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására.

 

Tisztelettel:

 

Doriam Biztosítási Alkusz Kft.

Átadó alkusz

 

és

 

Pannon Safe Biztosítási Alkusz Kft.

Átvevő alkusz

Kapcsolat

  • doriam@doriam.hu
  • Tel.: 3619994727
  • Fax: 3619994727
  • 1138 Budapest, Váci út 175

Céginformációk

Székhely és számlázási cím
2636 Tésa, Kossuth Lajos u. 14.

Cégjegyzék szám
01-09-884076

Adószám
13700762-1-41

MNB(PSZÁF) engedély szám
E-II-102/2006

Küldjön üzenetet!

Partnereink